Χορηγοί/Sponsors  

        ΑΥΡΑ active cap     Dole                     

 

 

Χορηγοί Επικοινωνίας/Media Sponsors

   RUNNER   Running Magazine   Lampsi Lampsi Lampsi  Lampsi