Ονομαστικός Χορηγός/Name Sponsor

 

Skechers 

 

Μεγάλοι Χορηγοί/Grand Sponsors

 

Skechers

 

Χορηγοί/Sponsors

 

Skechers    

 

Υποστηρικτές/Supporters

 

        

   

 

Υποστηρικτικές Ομάδες/Supporting Teams

 

Χορηγοί Επικοινωνίας/Media Sponsors

   I-Run   

 

Για τη στήριξη του συλλόγου "ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ"/ For supporting "ORAMA ELPIDAS"