Ονομαστικός Χορηγός/Name Sponsor

 Skechers 

 

Μέγας Χορηγός/Mega Sponsor

 Euroins 

 

Επίσημος Χορηγός/Official Sponsor

 

  

Υποστηρικτές/Supporters

      

 

Υποστηρικτικές Ομάδες/Supporting Teams

 

 

Χορηγοί Επικοινωνίας/Media Sponsors

    

 

Για τη στήριξη: